CFP

Voor de Studiedag Historisch Interieur en Design kunnen voorstellen ingediend worden voor presentaties van lopend of recent afgerond onderzoek in het domein van de interieur- en designgeschiedenis. De focus ligt op de geschiedenis en praktijk van interieur en design in België/ de Lage Landen, of in relatie tot deze regio. De studiedag wil in eerste instantie een forum bieden en een stimulans betekenen voor diverse vormen van onderzoek gevoerd in en over België en Nederland, en gaat daarom door in het Nederlands en Frans, en uitzonderlijk Engels.

Beoogd is onderzoek gevoerd in academische en museumcontext, alsook in de erfgoedsector. Ook de presentatie van artistiek ontwerpend onderzoek (bv. in de domeinen van design, grafische vormgeving, interieurarchitectuur, textielontwerp, mode, enz.) is welkom, eventueel in een alternatief format. Er wordt gestreefd naar een evenwichtig programma waarin diverse wetenschappelijke disciplines (bv. kunstwetenschappen, architectuurgeschiedenis, geschiedenis, literatuurstudie, gender studies, enz.), diverse historische periodes, materies, en werkdomeinen aan bod komen, en waarin zowel senior als junior onderzoekers een forum krijgen.

Presentaties duren max. 20 minuten. Onderzoekers-ontwerpers die een ander format dan een klassieke lezing willen voorstellen, worden gevraagd hun opzet te preciseren.

Stuur vóór 11 nov. (zelfde datum ieder jaar) per e-mail aan malika.mranialaoui@ugent.be de volgende informatie in 1 bestand (pdf of Word) van max. 2 pgs.:

  • uw volledige naam + e-mailadres
  • een werktitel
  • een abstract (max. 300 woorden, in het Nederlands of Frans (voor Franstaligen))
  • een à twee afbeelding(en) met betrekking tot het voorgestelde onderzoek
  • een korte bio (max. 150 woorden).

De voorstellen worden beoordeeld door het organiserend en wetenschappelijk comité. U ontvangt voor het jaareinde bericht of uw voorstel werd aanvaard.

Wie zijn/haar lezing wil publiceren, kan deze herwerken tot artikel en voorleggen aan de redactie van het Tijdschrift voor Interieurgeschiedenis en Design (jaarlijkse deadline voor het eerstvolgende nummer: 15 juni).

Meer info: https://www.historischinterieurendesign.ugent.be/