Tijdschrift voor Interieurgeschiedenis en Design

Scope

Het Tijdschrift voor Interieurgeschiedenis en Design is de opvolger van de Gentse Bijdragen tot de Interieurgeschiedenis, op zijn beurt de opvolger van de Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis. Het tijdschrift wil een forum bieden en een stimulans betekenen voor het wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder in België en Nederland, naar de geschiedenis van het interieur en design. Hieronder worden verstaan historische interieurs (privaat en publiek, vaste afwerking en inrichting), meubelkunst, kunstnijverheid, juweel- en edelsmeedkunst, objets d’art en gebruiksvoorwerpen in keramiek, glas, zilver, leder, enz., product design, grafische vormgeving, textiel en mode. Geografisch ligt de klemtoon op de Lage Landen, oftewel België en Nederland, als bijzonder rijk doch nog grotendeels onontgonnen studiegebied. Alle historische periodes, tot en met vandaag, kunnen aan bod komen. Het gaat in eerste instantie om (kunst)historisch onderzoek, maar ook bijdragen uit andere wetenschapsdisciplines zijn welkom, net als een meer theoretisch-filosofische insteek, alsook interdisciplinaire of materiaal-technische studies relevant voor erfgoed- en monumentenzorg.

Het is een Nederlandstalig, peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift (hoewel uitzonderlijk ook bijdragen in het Frans, Engels of Duits mogelijk zijn) dat jaarlijks in kleurendruk verschijnt bij Peeters Publishers. Het tijdschrift werkt met een openstaande call for papers en een internationaal wetenschappelijk comité. Het tijdschrift is erkend door het VABB en geniet dan ook een A2-ranking (FWO: A1.2). Tot artikel herwerkte lezingen van de jaarlijkse Studiedagen Historisch Interieur en Design aan de Universiteit Gent en Historische Interieurs van de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis Nederland worden aangemoedigd. Evengoed zijn andere, individuele en originele inzendingen welkom. Ook voorstellen voor themanummers met externe editor(s) die passen binnen de scope van het tijdschrift zijn welkom (bv. n.a.v. een studiedag, congres of onderzoeksproject). Onderzoek uit zowel de academische als museumwereld, de monumentenzorg en erfgoedsector krijgt een plaats. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen disciplines, periodes en werkvelden, en naar een mix van senior en junior onderzoekers.

 

CFP

Artikelen kunnen doorlopend worden ingestuurd. Zij worden beoordeeld door de kernredactie en vervolgens al dan niet uitgezet voor een dubbele peer review. Deadline voor inzending om in aanmerking te kunnen komen voor het eerstvolgende nummer is telkens 1 juni. 

 

Auteursrichtlijnen: kan u hier raadplegen.

Kernredactie: Anna Bergmans, Marjan Sterckx, Reinier Baarsen

Redactieraad: Werner Adriaenssens, Koenraad Brosens, Karolien De Clippel, Johan de Haan, Fredie Floré, Willemijn Fock, Javier Gimeno Martinez, Vlad Ionescu, Eloy Koldeweij, Leen Meganck, Wim Nys, Lut Pil, Annelies Thoelen, Ilja Van Damme, Sara Van Dijk, Margriet van Eikema Hommes, Linda Van Santvoort, Ann Verdonck, Bart Verschaffel, Pieter Vlaardingerbroek

Contact: em. prof. dr. Anna Bergmans: anna.bergmans@ugent.be

Bestellen: via Peeters Publishers. De nummers worden ook te koop aangeboden op de jaarlijkse Studiedag Historisch Interieur en Design in Gent (aan kortingstarief).