Programma 2023

 

STUDIEDAG HISTORISCH INTERIEUR & DESIGN 2023

Donderdag 27 april 2023

Het STAM, Gent

 

09.30: Ontvangst

10.00Marjan Sterckx (UGent): Verwelkoming

10.10: Voormiddagprogramma 

Julie De Groot (UAntwerpen): For Public Elegance and Private Comfort? ‘Luxe’ objecten in de interieurs van stedelijke middengroepen in zestiende-eeuws Brugge

Sara Wieman (UvA): ‘‘Tot vorderinge en onderhout.” Het stedelijk beleid ten aanzien van de Leidse fusteinnering (1580-1610)

Aagje Gosliga (Universiteit Leiden): “Chose nouvelles.” Enkele aspecten van zuidelijke invloed op behangerswerk in de noordelijke Nederlanden

Răzvan-Iulian Rusu (UU): “Landzaten en vreemdelingen.” Material, Political and Global Aspects of the Painting in the Grand Staircase of Paleis Het Loo

12.15: Intermezzo: Maude Bass-Krueger (UGent): presentatie van de onderzoeksgroep Revers – Belgian Fashion Research Network

12.30: Middagpauze: broodjeslunch (optioneel)

13.30 Namiddagprogramma I 

Bart Nuytinck (UGent): Stijlkamers in het Belgisch privé-interieur tussen 1850 en 1914: functionaliteit, klasse-emulatie en Escapisme

Emma Cloet (Regie der Gebouwen): Restauratie van de zalen van het circuit 19-20e eeuw in het Museum Kunst en Geschiedenis, Jubelpark, Brussel

Tom Packet (VUB): Kunst, ambacht en industrie: de Belgische deelname aan de Louisiana Purchase Exposition in 1904

15.00: Pauze (koffie & thee)

15.30 Namiddagprogramma II 

Heleen van Acker (UAntwerpen) en Charlotte Rottiers (KU Leuven): Gender, interieur en diplomatieke representatie: Julie Marie Mercier en de Belgische legatie te Parijs (1904-1910)

Jelrik Hupkes (Universiteit van Uppsala): Funkis aan de Heizel: Een analyse van de architectuur en decoratieve kunsten van het Zweeds paviljoen op de wereldtentoonstelling van 1935 te Brussel.

16:30: Afsluiting met aperitief